FeelTrees

Co je to FEELTREES?

  • Platforma pro sdružování lidí, kteří rezonují s přirozenými zákony a hledají zázemí pro reálné tvoření nového světa.

  • Revoluční sociální síť s mapou uživatelů primárně postavená pro vytváření projektů, nacházení spolutvůrců, sdílení praktických rad, jak tvořit ve hmotě s vědomím jednoty a vůlí pečovat o náš společný životní prostor.

  • Společenství lidí, kteří si uvědomují nutnost civilizační změny kurzu a používají tuto platformu ke vzájemnému vzdělávání a usnadňování výměny energií, služeb a naplňování svého tvořivého potenciálu.

JAK MOHU PŘISPĚT K ROZVOJI FEELTREES?

Sdílet ideu FeelTrees, šířit informace o nás, zvát domněle rezonující přátele a rozvíjet členskou základnu.

Podle vzoru komunit, žijících na bázi přirozenosti, roste naše společenství o nové směry, vhledy, inspirace a činnosti. „Pokud vidíš úkol, je Tvůj.

Pokud se v Tobě v čistém záměru zrodila vášeň iniciovat svůj projekt, pojď do toho – tady dostaneš ze všech stran co nejvyšší možnou podporu.

Rezonuješ s nějakým projektem zde vytvořeným? Pojď a posuň ho tam, kam až dokážeš.

CÍTÍME STROMY

Stromy daly našemu společenství název, zdaleka ale nejde jen o ně. Je však z mnoha důvodů vhodné začít právě u nich, protože jsou jedním ze zásadních prvků, který nás spojuje, dávají nám podmínky k životu a na nějaké úrovni se u nich cítí lépe každý.

Plní nás radostí přizvat všechny, kdo cítí stromy, přírodu a celou planetu, a zároveň přijímají svůj dílek zodpovědnosti a chtějí přispět ke zlepšení současného vztahu společnosti k nim.

Péče o stromy je jedna z nejzásadnějších environmentálních otázek dneška, jelikož dokáže vyřešit většinu současných ekologických problémů: sucha, eroze, kvality půdy, skleníkových plynů i energetické soběstačnosti.