FeelTrees

Zásady zpracování osobních údajů

Bezpečnost Tvých údajů je pro nás na prvním místě !

Fyzická osoba Tomáš Roštejnský, narozen 10. 4. 1990 v Trutnově (dále „Správce“), provozující internetový portál FeelTrees (dále „FeelTrees“ nebo „my“) se zavazuje, že bude chránit a respektovat Tvé právo na soukromí.
Tyto Zásady stanovují základ, podle kterého budeme zpracovávat jakékoli osobní údaje, které od Tebe získáme nebo které nám poskytneš. To se týká:

  • funkcí a služeb webových stránek, které jsou Ti poskytovány, když navštěvuješ naše webové stránky
  • když používáš služby FeelTrees
  • e-mailů, internetové diskuze a použití webových stránek a jiné komunikace mezi Tebou a Správcem FeelTrees

Přečti si prosím pečlivě následující text, abys pochopil postupy týkající se Tvých osobních údajů a jak s nimi budeme nakládat. Svým výslovným souhlasem s těmito Zásadami při návštěvě webové stránky FeelTrees přijímáš znění a postupy popsané v těchto Zásadách.

Uplatňujeme „přehledný přístup“ k vysvětlení svých postupů k ochraně osobních údajů tak, jak to doporučují dozorové orgány. Znamená to, že se ti snažíme poskytnout pouze relevantní informace o ochraně soukromí týkající se využívaných služeb FeelTrees a k tomu využíváme „jednoduchou formu“ těchto Zásad. Pro Tvoji zpětnou vazbu či jakékoli Tvé dotazy k ochraně soukromí jsou na konci těchto Zásad uvedeny kontaktní informace.

 

INFORMACE, KTERÉ OD TEBE SHROMAŽĎUJEME

Můžeme o Tobě shromažďovat a zpracovávat údaje s cílem, abychom efektivně propojovali uživatele služeb FeelTrees a informovali je (tedy i Tebe) o tom, co je zajímá nebo by mohlo zajímat. Každý registrovaný uživatel služeb FeelTrees má k dispozici svůj veřejný profil. Pod tímto profilem můžeš přistupovat ke všem službám FeelTrees jako je sociální síť, diskusní fóra, projekty, události, místa a další. Některé z těchto informací nám můžeš poskytnout například vyplněním formulářů na webové stránce nebo komunikací s námi prostřednictvím e-mailu, internetové diskuze či jinak (např. souhlasem v prohlížeči se sdílením Tvé polohy, jež slouží k zobrazení míst či ostatních členů ve Tvém okolí na mapě). Některé z nich dále shromažďujeme automaticky s Tvým souhlasem, například použitím cookies, když navštěvuješ webové stránky FeelTrees. Osobní údaje budou ukládány a používány po dobu fungování služeb FeelTrees nebo dokud nesmažeš svůj účet v nastavení svého profilu.

 

VIDITELNOST TVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO OSTATNÍ

Některé osobní údaje jsou viditelné veřejně na webových stránkách FeelTrees (uživatelské jméno, jméno a příjmení, pohlaví, profilový obrázek; lokalita může být viditelná pouze pro členy) a tuto viditelnost nelze z principu fungování našich služeb změnit. V nastavení viditelnosti profilu lze změnit viditelnost všech ostatních osobních údajů, které jsi zadal při registraci nebo dodatečně vyplnil ve svém profilu. Tvá e-mailová adresa zůstává vždy viditelná pouze pro Správce FeelTrees, který Tě může prostřednictvím ní kontaktovat v případě důležitého sdělení.

 

VYUŽITÍ TĚCHTO INFORMACÍ

Informace, které o Tobě shromažďujeme, používáme k tomu, abychom Ti poskytli naše služby, upozornili Tě na změny v našich službách a abychom naše služby FeelTrees vylepšovali. Tvé viditelné osobní údaje mohou využívat ostatní registrovaní členové FeelTrees, aby se s Tebou propojovali. V případě, že potvrdíš s jiným členem přátelství, může Tě pozvat do skupiny, do projektu nebo Tě zmínit v některém příspěvku.
E-mailová adresa může být využita pro zasílání novinek a dále pro oznámení o aktivitách na FeelTrees, které se Tě týkají (pokud je to tak nastaveno ve Tvém profilu). Oznámení e-mailem může být zasláno pokaždé v případě, kdy Ti bude přidělen nový úkol v projektu nebo při potvrzení Tvé účasti na události.

 

SDĚLOVÁNÍ TVÝCH INFORMACÍ

Tvé osobní údaje nesdělíme nikomu kromě případů, které jsou popsány v těchto Zásadách.
Tvé osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami pouze s Tvým svolení.
Můžeme také Tvé osobní údaje sdílet s třetími stranami s cílem zabránit trestnému činu a snížit rizika, pokud to vyžaduje zákon a kde to považujeme za vhodné, v reakci na soudní proces nebo abychom ochránili práva či majetek Správce FeelTrees, našich členů či jiných.

 

UCHOVÁVÁNÍ TVÝCH OSOBNÍ ÚDAJŮ A ZABEZPEČENÍ DAT

Údaje, které od Tebe shromažďujeme, jsou uchovávány a zpracovány pouze v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“). Přijmeme v přiměřeném rozsahu veškeré kroky nezbytné k tomu, abychom zajistili, že se s Tvými osobními údaji bude zacházet bezpečně a podle těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Pokud jsme ti poskytli (nebo sis zvolil) heslo, přístupový kód či jakýkoli jiný bezpečnostní prostředek nebo přístup a ověřování, které ti umožňují přistupovat k určitým částem našich webových stránek, jsi zodpovědný za to, že toto heslo budeš držet v tajnosti a budeš dodržovat naše pokyny. Budeme sice tzv. metodou double opt-in ověřovat Tvou identitu, ale své pověřovací údaje nesmíš s nikým jiným sdílet a pověřuješ FeelTrees, aby jednal na základě pokynů a informací od jakékoli osoby, která vloží tvé pověřovací údaje.

Veškerá komunikace je zabezpečena šifrováním a autentizací komunikujících stran pomocí SSL protokolu (HTTPS), čímž je zajištěna ve vysoké míře bezpečnost údajů, které přenášíš na naši stránku. Jakmile Tvé informace obdržíme, budeme na ochranu proti neoprávněnému přístupu používat přísné postupy a bezpečnostní funkce.

 

TVOJE PRÁVA

Je-li to v daném případě relevantní, máš mnohá práva podle právních předpisů na ochranu osobních údajů včetně práva vznést námitku proti zpracování, práva nahlížet do osobních údajů, které jsou o tobě drženy; můžeš nás také požádat, abychom učinili jakékoli nezbytné změny pro zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti; dále můžeš omezit rozsah osobních údajů, které o Tobě zpracováváme; požádat o přenos Tvých osobních údajů k jiné organizaci; anebo máš právo na výmaz svých osobních údajů, tedy tzv. “být zapomenut”. Pokud, v případě potřeby, vyžaduješ kopii osobních údajů, které o tobě držíme, kontaktuj nás prostřednictvím oddílu „Kontaktuj nás“. Dále upozorňujeme i na možnost podání případné stížnosti k dozorovému úřadu ochrany osobních údajů.

 

COOKIES

Naše webové stránky používají „cookies“ a další technologie, které s Tvým svolením ukládají malé množství dat do Tvého počítače či zařízení, aby umožnily sběr určitých informací z Tvého webového prohlížeče. Cookies se na internetu běžně používají a umožňují webovým stránkám/portálu rozpoznat zařízení uživatele, aniž by jednoznačně identifikovaly individuální osobu, která počítač používá. Tyto technologie Ti usnadňují přihlásit se na stránku a používat ji podle svého posledního nastavení (skrytí postranního panelu, otevřená chatovací okna), poskytují nám zpětnou vazbu o tom, kterou část stránek navštěvuješ, takže můžeme posuzovat efektivitu stránek a umožnit ti lepší uživatelskou zkušenost.

Další informace o cookies včetně toho, jak zjistit, které cookies byly nastaveny a jak je spravovat, zablokovat a smazat, nalezneš na webových stránkách www.allaboutcookies.org. Můžeš také nastavit svůj prohlížeč tak, aby žádné cookies nepřijímal. Vezmi však prosím na vědomí, že to může ovlivnit Tvou schopnost využívat služby, které poskytujeme.

 

ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu v našich Zásadách ochrany osobních údajů učinit, budou publikovány na této stránce a bude-li to vhodné, upozorníme Tě na ně e-mailem. Kontroluj prosím často tyto stránky, aby ses dozvěděl o všech aktualizacích a změnách našich Zásad ochrany osobních údajů.

 

PŘENOS VŠECH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA JINÉHO SPRÁVCE

Do budoucna bychom rádi vystupovali jako nezisková organizace, s čímž souvisí i změny v těchto Zásadách. Konkrétně se může jednat o změnu Správce osobních údajů na právnickou osobu (neziskovou organizaci), kterou bychom rádi do budoucna založili. O této změně budeš samozřejmě předem informován e-mailem a bude Ti umožněno svůj účet a všechny osobní údaje před touto změnou vymazat, pokud bys s touto změnou nesouhlasil.

 

KONTAKTUJ NÁS

Vítáme veškeré komentáře, dotazy a žádosti týkající se našeho použití Tvých údajů, nebo pokud si přeješ uplatnit jakákoli svá práva, měl bys nám napsat na nebo prostřednictvím soukromé zprávy Správci prostřednictvím portálu FeelTrees.